Kurs stanowi uzupelnienie zajec stacjonarnych z tego przedmiotu

Zajęcia sa uzupelnieniem kurdsu stacjonarnego z tego przedmiotu