Zakres tematów:

1. Regulacja problematyki środków społeczngo przekazu w prawie polskim i międzynarodowym

2. Prasa drukowana i prawo prasowe

3. Radiofonia i telewizja, reżimy prawne działalności (regulacje krajowe i międzynarodowe)

4. Nowe technologie środków spolecznego przekazu

5. Szczególne obowiązki mediów, prawa i obowiązki dzienikarzy, odpowiedzialność prawna

6. Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, organizacje zarządzania prawami autorskimi, prawo autorskie w internecie)

7. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, umowy prawnoautorskie, autorskie prawa osobiste, plagiat, odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych