Kurs dla studentów 2 roku - semestr zimowy 2007/2008

Kurs dla studentów 1 roku - semestr zimowy 2007/2008

Zakończony
Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych - licencjat rok II

Zakończony
Kurs dla studentów drugiego roku filologii polskiej


Zakończony
Warsztaty redaktora internetowego
(specjalizacja redaktorsko-medialna, sem. zimowy, letni)


Zakończony
Kurs dla studentów drugiego roku filologii polskiej


Zakończony
Kurs dla studentów drugiego roku filologii polskiej


Zakończony
Kurs dla studentów niestacjonarnych studiów magisterskich - II rok